پتروشیمی بوعلی سینا

شرح مختصری از فعالیت ها

پارازایلین، ارتوزایلین، بنزن، گاز مایع، رافینیت، برش سبک نفتا، برش سنگین نفتا، آروماتیک سنگین، برش پنتان

نام مدیرعامل:
جمشید مبارکی

info@bspc.ir

021-88820022

مکان

تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان دامن افشار، پلاک 48