پتروشیمی بروجن

شرح مختصری از فعالیت ها

طرح تولید پلی اتیلن سنگین به ظرفیت 300 هزار تن در سال

نام مدیر عامل:
محسن زارعی فر

021-88662063

مکان

تهران ، بزرگراه آفریقا ، نبش خیابان نهم گاندی ، ساختمان شماره 2، طبقه اول