پتروشیمی ایلام

شرح مختصری از فعالیت ها

اتیلن، پروپیلن، پلی اتیلن سنگین، بنزین پیرولیز، سوخت مایع و گاز

نام مدیرعامل:
جواد کمری

info@ilampetro.com

86092986-86092953 -021

مکان

میدان ونک- خیابان شیخ بهایی- میدان شیخ یهایی- ضلع شمالغربی پلاک ۱۸ -ساختمان رایان ونک -طبقه پنجم