پتروشیمی اندیمشک

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید پلی اتیلن سبک ( LDPE) در گریدهای گوناگون

نام مدیرعامل:
علیرضا احمدی

info@andimeshkpc.com

021-66944282-79

مکان

تهران - تقاطع خیابان کارگر شمالی و فاطمی - خیابان ششم - پلاک 1286- طبقه دوم