پتروشیمی اردبیل

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید اوره و آمونیاک

نام مدیرعامل:
سید محمد حسین زینلی

Info@ardabilpc.ir

021-82122301

مکان

تهران ، خیابان ولی عصر ، بالاتر از لبوار میرداماد، کوچه تابان غربی ،شماره 68،طبقه سوم