پایگاه عایق تهران

شرح مختصری از فعالیت ها

فروش انواع پشم سنگ و عایق

نام مدیرعامل:

محمد رضا خورده پز

021-22771948-49

مکان

تهران - پاسداران- بوستان هفتم - پلاک 167