پایون پلیمر

شرح مختصری از فعالیت ها

طراحی و تولید مستربچ های خاص، انواع پلیمرهای مهندسی، گرانول و انواع مواد پلیمری

نام مدیرعامل:
برزویه ظهیری

info@payonpolymer.com

021-56572878-9

مکان

تهران ، جاده قدیم ساوه ، سه راه آذران ، شهرک اورین ، خیابان وحدت