پشتیبانی از تولید نفت خام و عملیات تحویل، ذخیره سازی و صادرات نفت خام و میعانات گازی