پاک شیمی ( پیشرو شیمی )

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده استئارات های کلسیم، استئارات های روی، استئارات های منیزیم و استابلایزرها

نام مدیرعامل:
محمد بیشه

info@pakchemical.com

0335-5373059

مکان

اصفهان، شهرک صنعتی مبارکه، فاز 4، انتهای خیابان هفتم، پلاک 7