پاژن بسپار

شرح مختصری از فعالیت ها

خدمات مشاوره و مهندسی، بازرگانی مواد اولیه شیمیایی ازجمله انواع اسید های چرب ( اسید چرب سویا و نارگیل )، اسیداستیاریک، اسیداولیک

نام مدیرعامل:
حسن محمودیان

info@pajanbaspar.com

021-88770352

مکان

تهران، تقاطع ظفر و جردن، برج بم، طبقه 2، واحد3