پانا پارس

شرح مختصری از فعالیت ها

مشاوره و تجهیز آزمایشگاه تحقیقاتی، صنعتی و کنترل کیفیت

نام مدیرعامل :

جهانگیر واقفی کیا

info@panapars.com

021- 88772955

مکان

خيابان ونك – پاساژ تك – طبقه دوم – واحد 8 - پلاك 42