پالایش نفت بندر عباس

شرح مختصری از فعالیت ها

تصفیه نفت خام و تولید گاز مایع، بنزین، سوخت جت، نفت سفید، گازوئیل، نفت کوره، قیر و گوگرد

نام مدیرعامل :

هاشم نامور

mail.baorco.ir3000

0761- 5564180-4

مکان

بندرعباس - کیلومتر 30 غرب شهر بندرعباس