پالایشگاهی پیمان رامشیر پلیمر

شرح مختصری از فعالیت ها

بنزین، نفت، نفتا، قیر، هیدروکربن های سبک و سنگین، مواد پلیمری

نام مدیرعامل :

پرویز خدادادی

refinery@prprefinery.co.ir

0632- 4232940

مکان

خرمشهر - بلوار ایران زمین - کوی جم - پلاک 480