پارس کیا مهنام

شرح مختصری از فعالیت ها

دستگاههای برش فلزات و غیر فلزات- دستگاه برش لوله های فلزی مخصوص صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

نام مدیر عامل:

آرش زوار

farrokhi_moj_co@yahoo.com

021-88947175

مکان

تهران- ابتدای خیابان مطهری- نبش خیابان لارستان - ساختمان 414- طبقه سوم- واحد6