پارس پویش

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید انواع مستربچ های، سفید، مشکی، رنگی، افزودنیها، کامپاند کربنات، مستربچ فوم، مستربچ های شیشه ای و

نام مدیر عامل:

امید علیزاده نیک

info@3p1.ir

021-55815890-11

مکان

تهران- خیابان پانزده خرداد