پاس نفتون ایرانیان 

شرح مختصری از فعالیت ها

مهندسی، خرید، نصب و راه اندازی پروژه های نفت وگاز و پتروشیمی و نیروگاهی

اطلاعات شرکت

مکان

تهران ، خیابان بهشتی، خیابان سرافراز، کوچه 1، پلاک 15، واحد 4