پارس محیط پالا

شرح مختصری از فعالیت ها

ارائه کننده پکیج های تصفیه آب خانگی و صنعتی به روش های RO . UF . MF . NF ، ارائه کننده پکیج های تصفیه فاضلاب به روش های مدرن اروپا (EAAS , AGFB , MBR ,…)، ارائه کننده پکیج های پیش تصفیه فاضلاب ( سپتیک ، ایمهاف ، UABR ، UAFB )، ارائه پکیج های ضد عفونی کننده ( ازن زنی ، کلر زنی ، UV )، طراحی و ساخت آشغالگیرهای مکانیکی و دستی ، طراحی و ساخت پکیج های کلر زنی، طراحی و ساخت فیلتر های شنی و سختی گیر ها ، طراحی و ساخت پکیج های تصفیه فاضلاب ، ارائه کلیه تجهیزات تصفیه آب و فاضلاب

نام مدیرعامل:
محمد مرادی

pars.mohit@yahoo.com

0263-4713300-3500300

مکان

کرج کمالشهر ، خیابان امام ، روبروی میلاد 11 ، ساختمان چلسی ، طبقه 3