پارس حساس

شرح مختصری از فعالیت ها

طراحی و تولید، مهندسی و نصب، نگهداشت و تعمیرات، کالیبراسیون، آموزش و تدارکات کالا، اتوماسیون صنعتی، سیستمهای کنترل، برق و ابزار دقیق

نام مدیرعامل:
علیرضا رستگاری

info@parshassas.com

32356900 -071

مکان

شيراز ، خيابان هدايت غربي ، پلاك 256