پارسا کیمیا

شرح مختصری از فعالیت ها

تهیه و توزیع نگهدارنده های ضد قارچ و ضد باکتری مناسب جهت رنگهای ساختمانی، اکریلیک، پایه آب وچسبهای پایه آب ورزین ها، ارایه دهنده رزین های پایه

نام مدیرعامل:
رحیم رضایی

info@parsakimia.com

021-22880660

مکان

تهران – خیابان خواجه عبداله انصاری – پلاک 38