پارسا پلیمر

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید ترکیبات پیشرفته پلیمری ، ارائه خدمات مهندسی و مشاوره ای در انتخاب و بکارگیری مواد

نام مدیرعامل:
سعید زکایی

info@parsapolymer.com

021-61975100

مکان

تهران خیابان آزادی خیابان دکتر حبیب اللهی خیابان شهید قاسمی پلاک 37 واحد1