پارت پیچ

شرح مختصری از فعالیت ها

انواع پیچ و مهره و استاد بولت

نام مدیر عامل:

یوسف صفری راد

yosef136315@gmail.com

021-55409570

 

 

 

مکان

تهران- خیابان قزوین- ابتدای خیابان قزوین- کوجه موسیوند- پلاک1