پارت هو اسپاس

شرح مختصری از فعالیت ها

هوای فشرده از جمله انواع کمپرسورهای پیستونی، اسکرو و انواع درایر تامین انواع مولدهای گاز از جمله نیتروژن و اکسیژن تامین انواع چیلر های جذبی- تراکمی- فن کویل و برج خنک کننده

نام مدیرعامل:

پارت هو اسپاس

ho-spus@ho-spus.com

21-88440910

مکان

تهران- خیابان بهشتی - خیابان اندیشه- کوچه اندیشه 2 شرقی- پلاک 24- طبقه دوم- واحد8