وفا چاپ

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده قطعات پلاستیک و عضو انجمن صنایع همگن پلاستیک خراسان رضوی

نام مدیرعامل :‌

سید جلیل وفا

0511- 6651274

مکان

مشهد، جاده قدیم قوچان، سه راه دانش