وستا دژ آسیا

شرح مختصر فعالیت  :

مدیر عامل  :  محمد رازقی

تلفن    :   02172946000

فکس  :  02122573035

ایمیل  :

زمینه فعالیت

  • تولید کنندگان و تأمین کنندگان تجهیزات صنعت پتروشیمی

مکان