ورزیران

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید مواد اولیه مصرفی در پوشش لوله های نفت و گاز و آب

نام مدیرعامل :

حسین عزیزی

info@varziran.co.ir

021- 88773124

مکان

تهران - بلوار آفریقا - نبش میرداماد - کوچه عبدی - پلاک 4