هوشمند صنعت ژیک

شرح مختصری از فعالیت ها

مشاوره , طراحی و اجرای آزمونهای غیر مخرب ، طراحی و ساخت تجهیزات کالیبراسیون و اندازه گیری، طراحی و ارائه دستورالعمل های جوشکاری , ریخته گری , اتصالات فلزی و غیر فلزی و انجام خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح

نام مدیرعامل :

محمد نظری

nazari@jik-ndt.com

021- 22408051

مکان

تهران - خیابان ولیعصر - خیابان زعفرانیه - خیابان منصور - خیابان منصور 2- پلاک 6- واحد 1