هوشمند شرق طوس

شرح مختصری از فعالیت ها

ارائه خدمات مهندسی خرید در بخشهای مکانیک، برق و ابزاردقیق

نام مدیرعامل :

جمشید نیازی رضوی

info@hoshmandeng.com

021-88801648

مکان

تهران - خیابان ولیعصر - خیابان نوربخش - پلاک 4- واحد 12