هوا صنعت تهران

شرح مختصری از فعالیت ها

تعمیرات انواع پمپ های وکیوم روغنی وابی..انواع بلویر های هواوکمپرسور… خریدوفروش.نصب وراه اندازی.مشاوره واموزش.. تعمیرات در محل با گارانتی واموزش….

نام مدیرعامل:
مهندس فرحی

021-66793962

مکان