هوا سامان البرز

شرح مختصری از فعالیت ها

تولیدکننده کمپرسور و تجهیزات هوای فشرده از قبیل درایرهای جذبی و یخچالی ، تله آبگیر، مخازن هوای فشرده

نام مدیرعامل :

محمدرضا لواسانی

info@havasazanalborz.net

021- 66068548

مکان

تهران - خیابان آزادی - خیابان بهبودی - پلاک 4000- طبقه 2- واحد 2