همگن شیمی آسیا

شرح مختصری از فعالیت ها

فرمالین، پارافرمالدئید، هگزامین

نام مدیرعامل :

اسکندری

m_bvf@yahoo.com

021- 66123173-66123169

 

مکان

تهران - خیابان نواب - تقاطع آزادی - پلاک 692- طبقه اول جنوبی