نیک پلاست آمارد

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید انواع ظروف پلاستیکی بادی و تزریقی از 1 الی 12 لیتر

اطلاعات شرکت