نیک توس

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده محصولات پلاستیکی و عضو انجمن صنایع همگن پلاستیک استان خراسان رضوی

نام مدیرعامل :

مسعود رحیم پور

0511- 5413537

مکان

مشهد، جاده قوچان، شهرک صنعتی توس، فاز 1 ، خیابان 9، قطعه دوم