نیک اندیشان صنایع

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید مواد شیمیایی مورد مصرف در صنایع آبکاری و فسفاته

نام مدیرعامل :

آرش صالح راد

info@irannase.com

021- 88745359-88746962

مکان

تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خلیل حسنی (سورنا)