نیک آزمون آریا

شرح مختصری از فعالیت ها

ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی، پایش محیط زیست، بازرسی فنی و طب صنعتی,واردات و فروش مواد شیمیایی

نام مدیرعامل :

کیهان عباسیان

info@nikazmoon.com

36410477-36414377-8- 031

مکان

اصفهان - چهارراه آبشار - ساختمان پلی اکریل - طبقه 2