نیرو پلاستیک قدس

شرح مختصری از فعالیت ها

تولیدکننده محصولات پلاستیکی و عضو انجمن صنایع همگن پلاستیک استان خراسان رضوی

نام مدیرعامل :

سید ابوالفضل ضیافتی

0511- 2463214

مکان

مشهد، جاده سنتو، کوچه شهرک صنعتی فناوری های برتر