نیرو ترانس شیراز

شرح مختصری از فعالیت ها

ترانس های اندازه گیری ولتاژ و جریان، کلیدهای قطع ژنراتور، خازن های فشار متوسط، قطعات رزینی، سوئیچگیر گازی، بوشینگ های فشار متوسط و فشار قوی، سکسیونر

مدیرعامل: حمیدرضا منصوری

تلفن: 4-37439210-071

فکس: 37438691-071

ایمیل: ntc@niroutrans.com

 

زمینه فعالیت

  • برق، الکترونیک و مخابرات

مکان

شیراز، بلوارمدرس، خیابان شهید عباس دوران، چهارراه شریف آباد، کیلومتر 3 جاده ترکان