نفت سپاهان

شرح مختصری از فعالیت ها

روغن پایه، اسلاک واکس، اکستراکت، انواع روغن های صنعتی، موتوری، دریایی

نام مدیرعامل :

محمدرضا موثقی نیا

soc@sephanoil.com

021- 8347

مکان

تهران، میدان آرژانتین، میدان بهاران، پلاک 92