نفت سبز ارم جنوب (جپکو)

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید محصولات کشاورزی، انجام پروژه های نفت، گاز، پتروشیمی، برق، عمران و خدماتی

نام مدیرعامل :
محمد رضا مرادی

www.jepco.ir

 

مکان

جهرم . روبروی فرمانداری . مجتمع اقتصاد شرکت نفت ارم جنوب