نرم پودر سپاهان (نرمکو)

شرح مختصری از فعالیت ها

تولیدکننده پودر میکرونیزه معدنی مانند تالک، سولفات باریم،کایولن، کربنات کلسیم

نام مدیرعامل :

محمد جعفر مشایخی

Narm_co@yahoo.com

0311- 2214344

مکان

اصفهان - آمادگاه - کوچه جنب داروخانه سپاهان - ساختمان سپاهان - بلوک 2 - طبقه 4 - واحد 13