نخل بارانی پردیس

شرح مختصری از فعالیت ها

صادرات، واردات و سوآپ فرآورده های نفتی، نفت خام و گاز مایع

نام مدیر عامل :
حسن خسروجردی

nbp@nbpco.com

021-88644311

مکان

تهران ، خیابان ولی عصر ، خیابان دستگردی ، پلاک 386 ، طبقه 4