نامداران صنعت انتقال

شرح مختصری از فعالیت ها

طراحی و نظارت بر شبکه های برق، خدمات مهندسی برای سیستم های الکتریکی،خدمات مهندسی برای پست های (HV-MV-LV)،
آموزش مهندسان توسط کارشناسان ویژه صنایع و دانشگاه ها، مدیریت پروژه های صنایع برق

مدیرعامل: محسن پور رفیع عربانی

تلفن: 6-26600385-021

فکس: 26600384-021

ایمیل:office@namdaran.org


زمینه فعالیت

  • برق، الکترونیک و مخابرات

مکان

تهران ،خیابان دولت کوچه سلیمی شماره ۴۶ ،زنگ ۳۲