نامداران تجهیزات دقیق

شرح مختصری از فعالیت ها

واردکننده تجهیزات کنترل کیفی، بازرسی فنی، اندازه گیری تست های غیرمخرب و ابزار دقیق

نام مدیرعامل :

وحید حسینی

info@ntd-ntd.com

021- 88500663

 

مکان

تهران - خیابان دکتر بهشتی - خیابان مفتح شمالی - پلاک 374- طبقه 3- واحد 5