نارپاد

شرح مختصری از فعالیت ها

سیستمهای اعلام و اطفا حریق

نام مدیر عامل:

مسعود پورمحمد سخا

info@narpad.com

021-88617961-3

مکان

تهران- خیابان شیخ بهایی- خیابان اوستا- پلاک 22- واحد 4