ناردیس

شرح مختصری از فعالیت ها

پیمانکار عمومی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

نام مدیرعامل :

امیر پارسایی نژاد

mailbox@nardisco.com

021- 88556734-8

مکان

تهران - خيابان سيد جمال الدين اسدآبادي -خيابان ششم - شماره 27