میکاساب

شرح مختصری از فعالیت ها

تولیدکننده چسب سنگ و سنباده، سنگ ساب

نام مدیر عامل:

صفرعلی عجمی

021-55202777

 

مکان

تهران- خیابان فداییان اسلام- خیابان شهید سرگرد محمدی- پلاک 420