مولدان صنایع شیمی

شرح مختصری از فعالیت ها

انیدرید فتالیک (P.A) ، دی اکتیل فتالات (D.O.P) ، دی ایزو بوتیل فتالات (D.I.B.P) ، دی بوتیل فتالات (D.B.P)، دی اکتیل آدیپات (D.O.A)

نام مدیرعامل:
مجتبی حاج حسینی

info@movalledan.com

021-77336866-7

مکان

تهران ، فلکه دوم تهرانپارس ، خیابان جشنواره ، کوچه درختی ، پلاک 64