مواد گسترش شیمی

شرح مختصری از فعالیت ها

واردکننده انواع مواد شیمیایی ازجمله استن، ایزو پروپیل الکل، متیلن کلراید، مونوپروپیلین گلایکول، گلیسیرین

نام مدیر عامل:

مهدی سید نژاد

msn_1999@yahoo.com

021-88555836

مکان

تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، کوچه 11، پلاک 4، طبقه 2