مواد مهندسی مکرر

شرح مختصری از فعالیت ها

تولیدکننده فراورده های اپوکسی ومشتقات رزین

نام مدیرعامل :

محسن گل پور

info@mokarrar-mem.com

021- 88053105

 

مکان

تهران، یوسف آباد، خیابان ۶۴، پلاک ۲۳