مهندسی و نصب محور سازان

شرح مختصری از فعالیت ها

اجرای عملیات خرید تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی، اجرای عملیات نصب تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی

نام مدیرعامل:
نصراله منتظری

info@mehvarsazan.com

021-88731602

مکان

تهران ، خیابان قایم مقام خیابان ششم ، پلاک 18 طبقه 3