طراحی و ساخت دستگاه تستر HVDC، طراحی و ساخت ولتمتر 20 کیلو ولت (20KV)